Procedura privind schimbul de informații între ANAF și persoanele juridice de drept privat, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 157 din 16 februarie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 146/2022 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a informațiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele juridice de drept privat semnatare, precum și a modalităților de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 701 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește actul normativ, că, începând cu data modificării art. 11 alin. (61) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se impune ca orice solicitare nouă de schimb de informații venită din partea persoanelor juridice de drept privat, inclusiv din partea instituțiilor de credit, să se facă în conformitate cu art. 701respectiv prin sisteme informatice dedicate.

„În prezent, ANAF are încheiate protocoale de colaborare cu instituțiile de credit membre ARB (Asociația Română a Băncilor – n.r.) prin Protocolul nr.A_PRS2376/24.04.2019 iar schimbul de informații se efectuează prin intermediul platformei ANAF-ARB. De asemenea, schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare se realizează în conformitate cu OPANAF nr. 3731/2016, modificat prin Ordinul nr. 3.194/2019”, se menționează în document. De asemenea, s-a avut în vedere că prin OG nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale a fost modificat art. 11 alin (61), astfel: „În scopul aplicării prevederilor alin. (3) lit. d), solicitantul care prin natura activității solicită frecvent informații de natura secretului fiscal despre clienții/partenerii săi poate încheia un protocol privind schimbul de informații cu organul fiscal deținător al informației ce se transmite, utilizând sistemul informatic în conformitate cu art. 701” .

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

procedura-privind-schimbul-de-informatii-intre-anaf-si-persoanele-juridice-de-drept-privat-publicata-s14295

Leave your comment