Dezvoltare profesionala

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

CECCAR Sibiu organizează în data de 17 Iunie 2020, ora 16,00 un curs online, lector Batca-Dumitru Corina​, cu tema: IMPACTUL PANDEMIEI DE COVID 19 ASUPRA CONTABILITATII: TRATAMENTE ADAPTATE, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Într-o  perioadă în care lumea părea să urmeze o rutină destul de bine definită, pandemia de COVID - 19  a  generat  în plan social și economic modificări radicale.  Efectele acestora s-au propagat în lanț, modificările existente schimbând comportamentul firmelor și  generând, în mod implicit, apariția unor noi spețe contabile.

 • V-ați confruntat deja cu provocări ale aplicării raționamentului profesional în cazul recunoașterii cheltuielilor și veniturilor? 
 • Mișcările la nivelul stocurilor reprezintă un aspect greu de gestionat în cadrul firmei dumneavoastră?
 • Aveți active imobilizate care nu mai sunt utilizate?
 • Cum ar trebui procedat în cadrul evenimentelor ulterioare datei raportării?

Acestea sunt doar câteva dintre provocările cu care se poate confrunta un profesionist contabil, în condițiile în care modificările în activitatea firmelor reprezintă un factor constant.

Pornind de la un set de întrebări predefinite ce vizează o serie de aspecte specifice, în cadrul acestor cursuri cu caracter special  organizate de CECCAR, vor fi discutate și soluționate, prin aplicarea raționamentului profesional, o serie de spețe specifice si subiecte de maxima actualitate.

Cursurile se vor desfășura online în sistem de webinar, sunt cursuri interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR ce au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.

Prin organizarea acestor cursuri, CECCAR face toate eforturile necesare pentru a asigura o pregătire profesională continuă membrilor adaptată acestor condiții nefavorabile susținerii cursurilor la sală, continuând să pună accent pe calitate, în detrimentul cantității. În vederea asigurării celor mai bune condiții de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 150 de persoane. 
Un membru se poate înscrie la un singur curs cu aceeași tematică. În cazul înscrierilor multiple, acestea vor fi eliminate.

Pentru participarea la acest curs de pregătire profesională vă rugăm să completați formularul de înscriere:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9QjRoB2KYC4hNZJohZIQrQ9bVg0QYTcj7MdpdxqF96KmwHg/viewform

Formularul de înscriere este disponibil până în data de 16 iunie 2020, ora 12,00.

Link-ul pentru accesul pe platforma ZOOM.us, în vederea participării la curs, se va transmite automat în ziua organizării cursului respectiv (până la ora 15.00), pe adresa de email comunicată în formularul de înscriere.

Membrii care se înscriu și, ulterior, nu participă, nu vor mai avea prioritate pentru înscrierea la cursurile viitoare. Această măsură este justificată din dorința de a asigura tuturor membrilor șanse egale de a se înscrie în vederea participării la cursurile de pregătire profesională.

Pentru consultarea regulilor de participare la curs – click aici
În acest sens, vă comunicăm că nerespectarea prezentelor reguli, va conduce la imposibilitatea participării în cadrul cursurilor.

Participarea la curs echivalează cu 10 ore CPD (5 ore la sală/online).

 


 

CECCAR organizează în data de 12 Iunie 2020, ora 16,00 un curs online, lector Mirela Păunescu, cu tema: Noutăți fiscale. Măsuri de susținere a mediului de afaceri în contextul actual.  Revenirea la normalitate.

După o perioadă agitată, în care a trebuit să ne adaptăm la noua realitate, atat noi, profesionistii contabili, cat si mediul de afaceri, facem eforturi pentru a reveni la normalitate. Pentru a asigura trecerea de la starea de alertă laperioada fără restricţii, autoritățile au adoptat măsuri economice și fiscal-bugetare importante de susținere a agentilor economici. Conștienți de rolul nostru de consilieri de încredere ai antreprenorilor, noi, profesioniștii contabili membri ai CECCAR, depunem eforturi susţinute pentru identificarea soluțiilor de refacere rapidă a clienților noștri, dar și de menținere a propriei afaceri.

În acest sens, CECCAR organizează un curs destinat membrilor în care vor aborda aceste subiecte de maxima actualitate si importantă, printre care se află și:

Partea 1. Aspecte importante pentru persoanele juridice in determinarea obligatiilor fiscale in anul 2020,

Subventii disponibile pentru angajatorii afectati de pandemie:

Particularitati la calculul impozitelor in cazul anului 2020 (bonificatii disponibile, scutiri de venituri, deduceri la calculul impozitului pe profit sau pe venitul microintreprinderilor):

Noutati in materie de TVA:

Amnistia fiscala – oportunitati de a reduce costurile fiscale, etc.

 

Partea 2. Impozitarea persoanei fizice si depunerea declaratiei unice

Impozitarea celor mai frecvente tipuri de venituri (venituri din activitati independente, venituri din chirii, din investitii sau din alte surse, etc.)

Contributii sociale obligatorii si reguli specifice

Depunerea declaratiei unice. 

De asemenea, vor fi abordate si alte noutăți legislative (actualizate la zi), în acest domeniu, atât de utile profesioniștilor contabili.

Cursurile se vor desfășura online în sistem de webinar, sunt cursuri interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR ce au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.

Prin organizarea acestor cursuri, CECCAR face toate eforturile necesare pentru a asigura o pregătire profesională continuă membrilor adaptată acestor condiții nefavorabile susținerii cursurilor la sală, continuând să pună accent pe calitate, în detrimentul cantității. În vederea asigurării celor mai bune condiții de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 150 de persoane. 
Un membru se poate înscrie la o singură zi de curs cu aceeași tematică. În cazul înscrierilor multiple, acestea vor fi eliminate.

Vă rugăm să acordați atenție completării datelor din formularul de înscriere. Acestea vor sta la baza comunicării ulterioare a informațiilor necesare participării în cadrul cursurilor.

Pentru participarea la acest curs de pregătire profesională vă rugăm să completați formularul de înscriere:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfFqv9nVhvYtuntfHy8s2rPwYn3J2yL3JUKzXun1UkOeDig/viewform

Formularul de înscriere este disponibil până în data de 11 iunie 2020, ora 12,00.

Link-ul pentru accesul pe platforma ZOOM.us, în vederea participării la curs, se va transmite automat în ziua organizării cursului respectiv (până la ora 15.00), pe adresa de email comunicată în formularul de înscriere.

Membrii care se înscriu și, ulterior, nu participă, nu vor mai avea prioritate pentru înscrierea la cursurile viitoare. Această măsură este justificată din dorința de a asigura tuturor membrilor șanse egale de a se înscrie în vederea participării la cursurile de pregătire profesională.

Pentru consultarea regulilor de participare la curs – click aici
În acest sens, vă comunicăm că nerespectarea prezentelor reguli, va conduce la imposibilitatea participării în cadrul cursurilor.

Participarea la curs echivalează cu 10 ore CPD (5 ore la sală/online).

 


 

CECCAR va organiza în perioada 26 - 29 mai 2020 un nou set de cursuri, pentru 40 ore de pregătire profesională, destinat exclusiv membrilor CECCAR care înregistrează restanțe la îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională, astfel:

 • 26 mai 2020 cursul cu tema “Management financiar” (10 ore CPD)
 • 27 mai 2020 cursul cu tema “Managementul performanței” (10 ore CPD)
 • 28 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitatea reorganizărilor de întreprinderi” (10 ore CPD)
 • 29 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitate financiara conform OMFP 1802” (10 ore CPD)

 

Prin organizarea acestor cursuri, CECCAR face toate eforturile necesare pentru a asigura o pregătire profesionala continuă membrilor adaptata acestor conditii nefavorabile sustinerii cursurilor la sala, continuând sa puna accent pe calitate, in detrimentul cantitatii. In vederea asigurarii celor mai bune conditii de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 150 de persoane. Membrii CECCAR care au restanțe și doresc să participe pentru efectuarea celor 40 de ore CPD/an, potrivit Hotărârii Consiliului Superior CECCAR nr. 19/532 din 27.09.2019, vor achita un tarif de 59,5 lei/10 ore CPD. Membrii care au achitat taxa pentru orele restante, se pot înscrie în limita orelor plătite.

Pentru înscriere  rugăm sa accesati link-rile de mai jos:

 • Curs 26 mai 2020  “Management financiar” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1za2YuIUKsHfqCEykZc1gHchXS0hyIDJRCN4m4InPqw8

 

 • Curs 27 mai 2020 “Managementul performanței” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1qXBJS7R39M12kAZcPgE1m9rS92CfSGGs3M_yLx1GwkI

 

 • 28 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitatea reorganizărilor de întreprinderi” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1B9UgKKyhZVqPpcsKyiqjPkNSX7ozoK8_mcTfOXyl7J0

 

 • 29 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitate financiara conform OMFP 1802” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1ei18XIuZwctvUMhOXHn4w_rYUGwgfOO6HEHnBK05DP0

 

Vă rugăm să acordați atenție completării datelor din formularul de înscriere. Acestea vor sta la baza comunicării ulterioare a informațiilor necesare participării în cadrul cursurilor.

 


 

DATA 08 MAI 2020, ORA 16.00 online

Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2

DATA 07 MAI 2020, ORA 16.00 online

Contabilitate financiară conform OMPF 1802 - cursul se adresează exclusiv membrilor care nu au efectuat cursurile necesare pentru obținerea vizei aferente anului 2020

DATA 06 MAI 2020, ORA 16.00 online

Contabilitatea reorganizărilor societăților comerciale - cursul se adresează exclusiv membrilor care nu au efectuat cursurile necesare pentru obținerea vizei aferente anului 2020

DATA 05 MAI 2020, ORA 16.00 online

Managementul performanței - cursul se adresează exclusiv membrilor care nu au efectuat cursurile necesare pentru obținerea vizei aferente anului 2020

DATA 04 MAI 2020, ORA 16.00 online

Management financiar - cursul se adresează exclusiv membrilor care nu au efectuat cursurile necesare pentru obținerea vizei aferente anului 2020

În vederea participării la pregătirea profesională anuală obligatorie, vă supunem atenției următoarele aspecte:

Accesul în sala de curs/online se va permite doar membrilor care au efectuat înscrierea prin intermediul formularului de înscriere. Persoanele care intră la curs fară a fi înscrise, nu vor avea posibilitatea să susțină testul și să semneze prezența.

Prezența se realizează în baza actului de identitate sau a carnetului de membru. Persoanele care refuză să se legitimeze, nu vor avea acces în sală.

Fiecare test trebuie să conțină în mod obligatoriu semnătura, numele și numărul de carnet.

Referitor la pregătirea profesională anuală necesară obținerii vizei de exercitare a profesiei, vă comunicăm că toți membrii trebuie să parcurgă 40 ore/an de formare profesională.

 • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 16 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 24 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
 • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 10 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
 • Membrii CECCAR care au efectuat ore de pregătire profesională ca membrii ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), nu pot beneficia de echivalarea acestora în vederea obținerii vizei de exercitare a profesiei, în acest sens fiind necesară parcurgerea orelor de pregătire profesională în cadrul CECCAR.