Dezvoltare profesionala

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

CECCAR va organiza în perioada 26 - 29 mai 2020 un nou set de cursuri, pentru 40 ore de pregătire profesională, destinat exclusiv membrilor CECCAR care înregistrează restanțe la îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională, astfel:

 • 26 mai 2020 cursul cu tema “Management financiar” (10 ore CPD)
 • 27 mai 2020 cursul cu tema “Managementul performanței” (10 ore CPD)
 • 28 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitatea reorganizărilor de întreprinderi” (10 ore CPD)
 • 29 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitate financiara conform OMFP 1802” (10 ore CPD)

 

Prin organizarea acestor cursuri, CECCAR face toate eforturile necesare pentru a asigura o pregătire profesionala continuă membrilor adaptata acestor conditii nefavorabile sustinerii cursurilor la sala, continuând sa puna accent pe calitate, in detrimentul cantitatii. In vederea asigurarii celor mai bune conditii de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 150 de persoane. Membrii CECCAR care au restanțe și doresc să participe pentru efectuarea celor 40 de ore CPD/an, potrivit Hotărârii Consiliului Superior CECCAR nr. 19/532 din 27.09.2019, vor achita un tarif de 59,5 lei/10 ore CPD. Membrii care au achitat taxa pentru orele restante, se pot înscrie în limita orelor plătite.

Pentru înscriere  rugăm sa accesati link-rile de mai jos:

 • Curs 26 mai 2020  “Management financiar” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1za2YuIUKsHfqCEykZc1gHchXS0hyIDJRCN4m4InPqw8

 

 • Curs 27 mai 2020 “Managementul performanței” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1qXBJS7R39M12kAZcPgE1m9rS92CfSGGs3M_yLx1GwkI

 

 • 28 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitatea reorganizărilor de întreprinderi” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1B9UgKKyhZVqPpcsKyiqjPkNSX7ozoK8_mcTfOXyl7J0

 

 • 29 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitate financiara conform OMFP 1802” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1ei18XIuZwctvUMhOXHn4w_rYUGwgfOO6HEHnBK05DP0

 

Vă rugăm să acordați atenție completării datelor din formularul de înscriere. Acestea vor sta la baza comunicării ulterioare a informațiilor necesare participării în cadrul cursurilor.

 

 

DATA 08 MAI 2020, ORA 16.00 online

Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2

DATA 07 MAI 2020, ORA 16.00 online

Contabilitate financiară conform OMPF 1802 - cursul se adresează exclusiv membrilor care nu au efectuat cursurile necesare pentru obținerea vizei aferente anului 2020

DATA 06 MAI 2020, ORA 16.00 online

Contabilitatea reorganizărilor societăților comerciale - cursul se adresează exclusiv membrilor care nu au efectuat cursurile necesare pentru obținerea vizei aferente anului 2020

DATA 05 MAI 2020, ORA 16.00 online

Managementul performanței - cursul se adresează exclusiv membrilor care nu au efectuat cursurile necesare pentru obținerea vizei aferente anului 2020

DATA 04 MAI 2020, ORA 16.00 online

Management financiar - cursul se adresează exclusiv membrilor care nu au efectuat cursurile necesare pentru obținerea vizei aferente anului 2020

În vederea participării la pregătirea profesională anuală obligatorie, vă supunem atenției următoarele aspecte:

Accesul în sala de curs/online se va permite doar membrilor care au efectuat înscrierea prin intermediul formularului de înscriere. Persoanele care intră la curs fară a fi înscrise, nu vor avea posibilitatea să susțină testul și să semneze prezența.

Prezența se realizează în baza actului de identitate sau a carnetului de membru. Persoanele care refuză să se legitimeze, nu vor avea acces în sală.

Fiecare test trebuie să conțină în mod obligatoriu semnătura, numele și numărul de carnet.

Referitor la pregătirea profesională anuală necesară obținerii vizei de exercitare a profesiei, vă comunicăm că toți membrii trebuie să parcurgă 40 ore/an de formare profesională.

 • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 16 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 24 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
 • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 10 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
 • Membrii CECCAR care au efectuat ore de pregătire profesională ca membrii ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), nu pot beneficia de echivalarea acestora în vederea obținerii vizei de exercitare a profesiei, în acest sens fiind necesară parcurgerea orelor de pregătire profesională în cadrul CECCAR.