Informații obținere viză, taxe și cotizații profesionale

 • experți contabili: 40 Euro
 • contabili autorizați: 20 Euro
 • societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
 • societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
 • societăți cu capital mixt: 400 Euro
 • societăți cu capital străin: 500 Euro

Toate plățile reprezentând cotizații profesionale/taxe stagiu/taxe de înscriere se vor efectua de către membri /stagiari exclusiv online: prin transfer bancar (cu ordin de plată) sau prin utilizarea cardului pe platforma de raportare.
Pentru identificarea corectă a plătitorului, vă rugăm să menționați pe ordinul de plată, la rubrica explicații:

 • Codul de logare al membrului pe platforma de rapoarte (exemplu: pentru persoane fizice: EC.00001/CA.00001, pentru persoane juridice: SE.00001/SC.00001),
 • Tipul și suma plății efectuate (exemplu: Cotiz. Fixă=…lei, Cotiz. Variabilă=…lei, Taxă de stagiu, etc.).

 

Membrii filialei Sibiu vor efectua plățile în contul:

 • IBAN: RO47 BTRL RONC RT0V 2581 5623
 • Banca Transilvania SA
 • Beneficiar: CECCAR Filiala Sibiu
 • CUI: 7426179

 

COTIZATII PROFESIONALECuantumul cotizatiilor la plata integrala pana la 28 februarie 2023Cuantumul cotizatiilor la plata integrala in perioada 01.03.2023 - 30 09.2023Penalitati calculate la soldul din cotizatia fixa in perioada 01.10.2023 - 31.12.2023
Experti contabili – cotizatii fixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penalitate 25% calculata la soldul cotizatiei fixe la 30 septembrie

Liber profesionisti (cu viza si parafa)700800
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)500600
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)600800
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)500600
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)700800
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)400500
Contabili autorizati– cotizatii fixe
Liber profesionisti (cu viza si parafa)570670
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)300400
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)570670
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)300400
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)570670
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)250350
Societati de expertiza contabila si societati de contabilitate – cotizatii fixe
Cu cifra totala de afaceri sub 100.000 euro700700
Cu cifra totala de afaceri peste 100.000 euro800800
Experti contabili si contabili autorizati inactivi – prezentare anuala adeverinta de incadrare in lege speciala (imposibilitate practicare profesie)150250
Membri aflati in concediu de crestere copil, a concediului de acomodare a minorului sau detasare/angajare in strainatate – prezentare documentatie necesara de incadrare in aceasta categorie150250
Cotizatia variabila experti contabili, contabili autorizati si societati0.75%1.20%
Membri de onoare/Presedintii de onoare sunt scutiti de cotizatia fixa doar daca acestia nu-si exercita profesia ca individual sau prin intermediul unei societati de expertiza sau societati de contabilitate cu viza anuala de exercitare a profesiei
Atenție!! În cazul in care membrii Corpului –persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs pana la 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu urmatoarele cotizatii:

 • 800 lei/an pentru persoanele fizice;
 • 800 lei/an pentru persoanele juridice, societati de contabilitate sau societati de expertiza contabila.

Suplimentar fata de sumele de mai sus se vor calcula penalități de 25 %.

Membrii Corpului, experți contabili și contabili autorizați, care achită cotizația fixă anuală, beneficiază gratuit, doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de pregătire profesională continuă.

Regăsiți mai jos formularul Raport de activitate pentru anul 2023, cu mențiunea că acesta se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro, utilizând aceleași date de logare comunicate în anul 2018.  Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare.

Cotizațiile se generează automat prin Nota de plată din raportul de activitate, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la filialele CECCAR, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.

Menționăm că membrii care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anii anteriori pe platforma raport.ceccar.ro, vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2023, doar după încărcarea  Raportului de activitate pentru anii precedenți.

Termenul limită de transmitere a raportului de activitate este 28 februarie 2024.

!!!Administratorii/Asociații din cadrul societăților autorizate trebuie să depună Raport de activitate atât pentru societate, cât și ca persoană fizică.

Facilitățile financiare de referință pentru cotizații, în conformitate cu Hotărârea Conferinței Naționale din 04 aprilie 2020, se acordă cu condiția îndeplinirii cumulative a obligațiilor față de Corp:

 • plata integrală și în termen a cotizațiilor
 • efectuarea integrală a orelor de pregătire profesională, pentru toți membrii activi (cu sau fără viză de exercitare a profesiei): 40 ore în ultimul an și 120 ore în ultimii 3 ani
 • depunerea Rapoartelor de activitate pe anul anterior, inclusiv a declarației privind modul de exercitare a profesiei în anul în curs

până pe data de 28 februarie a fiecărui an.