Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

 

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Pop Florin Eugen Muntean Radu Alexandru Nicon Roxana Alina Teaca Razvan Stefan
Chera Mihaela
Calaras Mihai Cosmin

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Serghe Eva Dădârlat Alexandra Mihu Ovidiu
Gaston Sanda Federiga Miriam Daniela
Berea Paraschiva
Tanase Carla Daniela

Comisia de cenzori

Membru titular
Vestemean Mihaela

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Pop Florin Eugen Serghe Eva
Cruceru Marcela
Cruduleci Mihaela
Gaston Sanda
Blaga Ioan

Executivul filialei

Director executiv Șef Birou Evidență Tablou Șef Birou Stagiu și Pregătire Profesională Șef Birou Administrativ
Ghimiș Eugen Constantinescu Cristina Muntean Cristina Datcu Claudia

Auditor

Auditor de calitate
Ghimiș Eugen