Adunarea Generală a membrilor Filialei Sibiu

În ziua de 19 martie ora 14.00, va avea loc Adunarea generală a membrilor filialei SIBIU a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem hibrid, la sediul filialei și pe platforma online, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2023; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul în curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
  4. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor Consiliului filialei;
  5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor Comisiei de disciplină;
  6. Alegerea cenzorului filialei;
  7. Aprobarea acordării titlului de Președinte de Onoare al filialei;
  8. Desemnarea reprezentanţilor filialei Sibiu la Conferinţa Naţională, conform normativelor stabilite.

 

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art. 34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14.15, în același format și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

49194717_l-300×200

Leave your comment