Sesiune examen aptitudini 12 – 14 martie 2021

În temeiul prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, CECCAR organizează examen de aptitudini în perioada 12 - 14 martie 2021.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul filialei de domiciliu, până la data de 01 martie 2021.

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

  1. a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
  2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
  3. c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

  1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
  2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

Toate detaliile privind organizarea examenului de aptitudini pot fi găsite în pagina dedicată.

slider_2

Leave your comment