COMUNICAT privind pierderea independenței profesiei și naționalizarea în fapt a patrimoniului membrilor CECCAR prin preluarea controlului de către stat, printr-o autoritate publică din subordinea Ministerului Finanțelor

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA (CECCAR), în conformitate cu prevederile OG nr. 65/1994, este o persoană juridică română de utilitate publică și autonomă, cu sediul în București, din care fac parte experții contabili și contabilii autorizați.

Organizația profesională fără scop patrimonial și apolitică CECCAR prezintă următorul COMUNICAT:

Am luat act de apariția informațiilor în mass-media, în data de 30.03.2022, cu privire la „Spolierea Patrimoniului CECCAR – 45 milioane de euro – miza unui abuz politic fără precedent”.

CECCAR este o organizație supusă normelor generale de funcționare privind persoanele juridice de drept privat.

CECCAR este singurul organism profesional din sud-estul Europei membru în grupul de experți pe TVA – structură consultativă a Comisiei Europene pentru legislația în domeniul TVA.

Cu toate acestea, fără o consultare reală cu cei care practică această profesie, cu o rapiditate greu de înțeles, este reactivată și deturnată de la scopul inițial o inițiativă  înregistrată la Camera Deputaților, un proiect care „a zăcut în adormire” aproape 4 ani la Comisia pentru buget, finanțe. Precizăm că forma inițială a proiectului de lege conținea strict articole în concordanță cu necesitățile profesiei, pentru a servi mai bine interesul public.

Noile amendamente, depuse sub protecția anonimatului de către parlamentari PSD și PNL, propun modificări ce pot avea un caracter abuziv și neconstituțional. 

În principal, acestea vizează: 

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

comunicat-privind-pierderea-independentei-profesiei-si-natonalizarea-in-fapt-a-patrimoniului-membrilor-a9339

Leave your comment