Ordinul MFP nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Ordinul MFP nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 20 iulie 2020

Ordinul aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

După cum știți, prin această ordonanță de urgență s-a prevăzut faptul că dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020, inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a. toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv;

b. sunt stinse prin orice modalitate, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv;

c. debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

d. debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020, inclusiv, sub sancțiunea decăderii. ...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR

ordinul-mfp-nr-2100-2020-pentru-aprobarea-procedurii-de-anulare-a-obligatiilor-de-plata-accesorii-a6557-300×182

Leave your comment