shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Ultimele noutati - CECCAR Filiala Sibiu

Buletin legislativ CECCAR – 2 aprilie 2020

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 2 aprilie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

________________________________________________________________________________Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și a Ordonanțelor militare nr.1/18.03.2020 și nr. 2/21.03.2020,

Consiliul Superior al CECCAR a aprobat, prin Hotărârea nr. 20/565/23.03.2020, Procedura excepțională de desfășurare a Adunărilor Generale.

Conform acesteia, Adunarea Generală a Filialei Sibiu va avea loc în data de 26 martie 2020, la sediul Filialei Sibiu, începând cu ora 9.30,  în conformitate cu procedura pe care o puteți consulta aici .

Participarea membrilor cu drept de vot la lucrările Adunării Generale se va face exclusiv online.


________________________________________________________________________________________________________________


Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 9/14.03.2020 emisă de Guvernul României pentru aprobarea Hotărârii nr. 11 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, precum și a prevederilor Decretului Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în baza prevederilor art. 27 alin 1 și art 32 alin 1 din OG 65/1994 și a punctelor 3, 18 și 147 din ROF CECCAR,

Consiliul Superior al CECCAR a aprobat, prin Hotarârea nr 20/564/17.03.2020, Procedura excepțională privind modul de organizare și desfășurare a Adunărilor Generale la nivelul filialelor CECCAR.

 

Conform acesteia, Adunarea Generală a Filialei Sibiu va avea loc în data de 26 martie 2020 începând cu ora 9.30,  în conformitate cu procedura pe care o puteți consulta aici .

_______________________________________________________________________

Buletin legislativ CECCAR – 18 martie 2020

 

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 18 martie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dragi colegi,

 

Având in vedere ultimele comunicări oficiale ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență legate de măsurile pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus,

Consiliul Superior al CECCAR, prin Hotarârea nr. 20/563/11.03.2020, a dispus următoarele:

1.Suspendarea programului cu publicul în toate filiale CECCAR, începând cu data de 12 martie 2020, până la o dată ce va fi anunțată ulterior.

Excepție vor face situațiile care impun prezența membrilor la filialele CECCAR, în acest caz se vor face programări prin intermediul adresei de e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , prin specificarea explicită a motivului. Membrii care vor fi prezenți în filiala vor completa o declarație privind posibila expunere la virus.

2.Amânarea desfășurării examenului de aptitudini programat a avea loc în perioada 13 și 15 martie 2020, până la o dată ce va fi stabilită ulterior. Taxa de înscriere achitată de candidații înscriși la examenul de aptitudini din perioada 13 și 15 martie 2020 rămâne valabilă pentru următoarea sesiune a examenului

3.Suspendarea cursurilor de pregătire profesională continuă pentru membri și a celor pentru pregătirea stagiarilor, programate la nivelul filialelor, până la o dată ce se va stabili ulterior

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________


REZULTATE VOT ALEGERI 09 – 10.03.2020

În baza prevederilor Procedurii alegerilor – Anexa nr.1 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, cu modificările și completările aprobate prin Hotărârea nr.18/82 din 14 aprilie 2018 a Conferinței Naționale a CECCAR, precum și a Hotărârii Consiliului filialei nr. 20/1 din 28.02.2020, Comisia electorală a procedat la numărarea voturilor exprimate de către membrii CECCAR filiala Sibiu, pentru alegerea membrilor în Consiliul Filialei și Comisia de Disciplină.

Vă rugăm să regăsiți aici Procesul verbal  întocmit de Comisia Electorală.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

  

Buletin legislativ CECCAR – 10 martie 2020

 

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 10 martie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.


________________________________________________________________________________
Având în vedere contextul actual, respectiv informațiile cuprinse în Hotărârea nr. 6/09.03.2020 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Situații de Urgență, vă comunicăm că începând cu data de 10.03.2020, la nivelul fiecărei filiale a Corpului se vor pune în aplicare următoarele:

1. Casieriile nu vor lucra direct cu publicul, până la o dată ce va fi comunicată ulterior. Toate plățile membrilor către filială se vor efectua exclusiv on line,  prin transfer bancar.

2. La nivelul filialei, programul cu publicul se va limita doar la situațiile excepționale sau pentru exercitarea dreptului de vot de către membri. Orice comunicare cu membrii se va realiza doar prin email sau prin telefon.

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR

FILIALEI CECCAR SIBIU

 

 

 

I. În data de 26.03.2020, ora 15,00 în aula Facultății de Drept “Simion Bărnuțiu” va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR SIBIU cu următoarea ordine de zi:

1.   Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2.    Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

3.    Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;

4.    Alegerea cenzorului Filialei

5.    Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;

6.    Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea Comisiei de disciplină;

7.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

8.    Diverse

 

 

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15,30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

 


Procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei

 

Potrivit Hotărârii Consiliului filialei CECCAR Sibiu, nr.20/01 din 28.02.2020, vă comunicăm detaliile organizatorice cu privire la procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei:

·         Perioada de desfășurare a votării: 09-10 martie 2020

·         Intervalul orar: 10.00 – 18.00;

·         Locația: sediul CECCAR Filiala Sibiu, sos. Alba Iulia, nr.12.

Procesele verbale privind procesul de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru in Consiliul filialei şi membru în Comisia de disciplină a filialei, mandatul 2020-2024, se pot consulta mai jos:

 

         1.   Proces verbal și Lista candidați pentru funcția de membru în Consiliul filialei CECCAR Sibiu.

         2.    Proces verbal şi Listă candidaţi pentru funcţia de membru in Comisia de disciplină a filialei  CECCAR Sibiu

 

 

CECCAR SIBIU TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE, PRELUNGIT

 

Prin derogare de la art. 4, al.(1) și al.(2) din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională prin Hotărârea nr. 19/95 din 30 martie 2019, s-a stabilit prelungirea termenului de depunere a rapoartelor de activitate pe platforma raport.ceccar.ro până la data de 15 martie 2020.

 

Toate celelalte condiții prevăzute de Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR pentru a beneficia de facilitățile financiare rămân valabile, inclusiv obligația de a achita cotizația fixă și variabilă până la data de 28 februarie 2020.

___________________________________________________________________________________________________

 

 Viza de exercitare a profesiei pentru anul 2020

 

Stimați colegi,

Vă informăm că formularul de Raport de activitate pentru anul 2019 este disponibil spre completare la adresa raport.ceccar.ro

Raportul de activitate se poate depune exclusiv on-line, rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail, sau prin Posta Romana/curier nu vor fi luate în considerare.

Raportul de activitate aferent anului 2019, împreună cu declarația privind forma de desfășurare a activității pentru anul 2020, se vor completa obligatoriu de către toți membrii, atât cei activi cât și cei inactivi;

Validarea Raportului de activitate se va face dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții, prevăzute în Metodologie :

-       depunerea Raportului de activitate aferent 2019 împreună cu declarația privind forma de desfășurare a activității pentru anul 2020, completate conform instrucțiunilor: pf pj

-          declarația pe propria răspundere din care să reiasă capacitatea deplină de exercițiu

-          declarația pe propria răspundere din care să reiasă că nu există nicio condamnare penala;

-          declarația pe propria răspundere din care să reiasă dacă membrul are sau nu încheiată o asigurare de răspundere profesională;

-          copie carte de identitate;

-         achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp, 

-          parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de C.E.C.C.A.R

-        documente pe baza cărora se stabilesc cotizațiile variabile (balanța de verificare sau extras din Registrul de încasări și plăți, după caz)

Menționăm că pentru obținerea facilităților privind cotizațiile, membrii trebuie să îndeplinească cumulativ, până la data de 28.02.2020, următoarele condiții: să efectueze integral plata cotizațiilor datorate și să depună Raportul de activitate pentru anii anteriori.

Membrii care își desfășoară activitatea prin intermediul unei societăți trebuie să completeze atât Raportul de activitate pentru societate, cât și Raportul de activitate pentru persoana fizică.

În cazul membrilor inactivi, se va atașa la Raportul de activitate adeverința de la locul de muncă, din care sa reiasă că se află in situație de incompatibilitate prevăzută prin lege specială. În situația excepțională în care din adeverința eliberată de către angajator nu rezultă fără echivoc starea de incompatibilitate, membrul va atașa și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte explicit acest lucru.

    

CECCAR SIBIU

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

 

 

  Alegeri pentru Consiliul Filialei și Comisia de Disciplină

 

Stimați colegi,

În perioada imediat următoare se va desfășura procesul de alegeri pentru Consiliul Filialei (1 membru) și Comisia de disciplină a Filialei (6 membrii).

Procedura privind desfășurarea alegerilor poate fi consultată aici 

Alegerile se vor derula conform următorului grafic:

1.   10.02.2020 – 14.02.2020 – persoanele interesate își pot depune candidatura* pentru:
 - membru în Consiliul Filialei Sibiu. Declarația de candidatură poate fi descărcată de aici

- membru în Comisia de Disciplină a Filialei Sibiu. Declarația de candidatură poate fi descărcată de aici 


* Precizăm că, în conformitate cu  prevederile Procedurii Alegerilor la nivelul filialelor CECCAR, au dreptul de a alege și de a candida toți membrii Corpului, persoanele fizice înscrise în Tablou, membri activi, cu excepția celor care:

a) nu și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp și care nu și-au achitat integral cotizațiile profesionale la termenul scadent și/sau nu au depus Raportul de activitate pentru anii precedenți până la data de 28 februarie a anului curent;

b) nu au obținut viza la data depunerii candidaturii;

c) sunt membri de onoare;

d) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România;

e) și-au desfășurat activitatea în cadrul structurilor executive pentru o perioada mai mare de 6 luni în ultimii patru ani calculați de la data depunerii candidaturii;

f) au fost sancționați sau sunt investigați pentru abaterile disciplinare prevăzute în Regulament și împotriva cărora s-a emis o hotărâre de sancționare, chiar dacă aceasta a fost atacată conform reglementărilor CECCAR;

2.  19.02.2020 – 02.03.2020 – Evaluarea candidaturilor și publicarea pe site-ul filialei a procesului verbal al Comitetului de nominalizare și a listei candidaților admiși

3.   03.03.2020 ora 17,00 – Depunerea contestațiilor împotriva procesului verbal al Comitetului de nominalizare

4.    04.03.2020 – 05.03.2020 – Soluționarea contestațiilor

5.   05.03.2020 – Întocmirea listei de votanți. Lista va conține membrii filialei care și-au îndeplinit obligațiile față de Corp până la data de 28.02.2020

6.   09.03.2020 – 10.03.2020 – Desfășurarea procesului de votare la sediul Filialei Sibiu a CECCAR, între orele 9,00 – 17,00.

7.   16.03.2020 – Publicarea Procesului verbal al comisiei electorale și a listei candidaților aleși

 

CECCAR Filiala SibiuStimați colegi,

Vă rugăm să regăsiți aici  Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei și aici  Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, formă actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019.

 

CECCAR Filiala Sibiu

Stimați colegi,

Revenim în atenția membrilor care nu au efectuat orele de pregătire profesională necesare pentru obținerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2020, precum și tuturor persoanelor interesate, calendarului cursurilor ce se vor organiza în perioada ianuarie – iunie 2020:

 

1)       Fiscalitate - Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020-

Tratamentul TVA intracomunitar, Noile condiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare, Justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri, Stocuri transmise la dispoziția unui client, Livrări successive de bunuri, Transferuri și non-transferuri

- lector.univ.dr. Radu Ciobanu – echivalentul a 20 ore PNDPC

 

 

MODIFICARE LOCATIE!

Perioada, locatia:

·                    30 ianuarie 2020,  în intervalul: 9,00 – 13,00 și 14,00 – 20,00

·                    Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Având în vedere modificările legislative aplicabile începând cu 01.01.2020, la acest curs au acces și membrii care și-au îndeplinit obligațiile privind pregătirea profesională pentru obținerea vizei 2020, participarea la un modul din cadrul acestui curs, se va considera 10 ore de pregătire profesională în avans, respectiv pentru viza anului 2021.

 

 

2)       Evaluarea situațiilor financiare, Prezentare comparativă IFRS – OMFP 1802/2014, cu modificări și completări ulterioare (IFRS 5, 16) - lector univ.dr. Daniela Sahlian – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·                    6 – 7.02.2020, ( 06.02.2020 - începând cu ora 16,00; 07.02.2020 – începând cu ora 9,00)

·                    Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

 

3)       Fiscalitate - Noutăți legislative - lector.univ.dr. Delia Catarama – echivalentul a 20 ore PNDPC

 

MODIFICARE PERIOADA, LOCAȚIE!

Perioada, locatia:

·                    22 februarie 2020, în intervalul: 9,00 – 13,00 și 14,00 – 20,00

·                    Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

4)       Contabilitate financiară – lector prof.univ.dr.Corina Bâtcă-Dumitru – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·                    16– 17 martie 2020, (16.03 - începând cu ora 16,00; 17.03– începând cu ora 9,00)

·                    Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

5)       Fiscalitate - Noutăți legislative -  lector conf.univ.dr.Adriana Popa – echivalentul a 20 ore PNDPC

 

MODIFICARE PERIOADA!

Perioada, locatia:

·                    09 – 10 aprilie 2020, (09.04 - începând cu ora 16.00; 10.04 – începând cu ora 9,00)

·                    Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

 

6)       Contabilitate financiară – lector prof.univ.dr.Corina Bâtcă-Dumitru – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·                    20 – 21 mai 2020, (20.05 - începând cu ora 16,00; 21.05– începând cu ora 9,00)

·                    Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

 

Privind efectuarea pregătirii profesionale, vă comunicăm următoarele:

-          Conform adresei nr. 9541/25.11.2019: ”se vor aproba solicitările membrilor aflați în imposibilitatea exercitării profesiei ca urmare a efectuării concediului de creștere și îngrijire copil, angajării/detașării în afara României, solicitările membrilor cu handicap grav sau accentuat, solicitările membrilor aflați în incapacitate temporară de muncă, conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR, precum și solicitările membrilor în vederea utilizării logo-ului CECCAR, conform Normei nr.1484/2009 privind publicitatea în cadrul Corpului CECCAR, doar dacă aceștia întrunesc următoarele condiții: au urmat cursurile de formare profesională în ultimii 3 ani, au încărcat rapoartele de activitate anual și au achitat cotizațiile față de Corp.”

-          potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3 lit.g)"Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabili autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (...) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC."

-          potrivit art.1 pct.A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, "în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă."

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Începând cu 01.01.2020, orele de curs restante aferente vizei de exercitare a anilor anteriori, se vor plăti, în conformitate cu tarifele stabilite potrivit Hotărârii Consiliul Superior nr. 19/532 din 27.09.2019. Pentru efectuarea acestor cursuri se va aplica un tarif de 50 lei/10 ore CPD + TVA.

 Va informam ca inscrierea la cursuri se va face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere .

  

 

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

 

  În atenția membrilor CECCAR

Potrivit art. 5. alin (1), lit e) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,  experţii contabili şi contabilii autorizaţi având calitatea de entități raportoare,  trebuie să se conformeze tuturor obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia (art. 60, alin. 3)., respectiv până la data de 21 ianuarie 2020, potrivit comunicatului Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor  (ONPCSB) afișat la http://www.onpcsb.ro.

În ce privește obligația prevăzută la art. 23 alin (1), privind desemnarea uneia sau mai multor persoane cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, vă reamintim că sunt exceptate de la desemnare și comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitate raportoare, precum și entitățile raportoare prevăzute la art. 5 lit. i), acestea  având doar obligațiile legale de raportare numerar, de identificare a clientelei, de întocmire norme și politici interne, etc. Potrivit precizării aflată pe pagina ONPCSB obligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație și nu de expertul contabil sau contabilul autorizat pentru clienții săi.

În situația în care experții contabili sau contabili autorizați ofera servicii de consultanță clienților acestora, în acest sens, se recomandă întelegerea si aplicarea corespunzătoare a art. 5 lit. i) în care sunt prezentate excepțiile de la obligația de desemnare a persoanei în relația cu ONPCSB. Totodată, pentru a se evita orice confuzie în întelegerea prevederilor art. 5 lit g) în care sunt menționati ca entități raportoare și “furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);” se va avea în vedere și art. 2 lit. l din lege care definește  semnificatia acestor categorii de entitati raportoare.

CECCAROportunitate de angajare: expert contabil în cadrul unei companii din Franța

 

Aflați detalii pe site-ul CECCAR.

  

 

 

În atenția membrilor CECCAR,

Vă reamintim faptul că la data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea șicombaterea spălării banilor și finanțării terorismului care abrogă Legeanr. 656/2002. 

Potrivit prevederilor art.60 (3) din lege,entităţile raportoare sunt obligate să se conformeze tuturor obligaţiilor ce lerevin, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii,respectiv 21 ianuarie 2020.

Intră sub incidența Legii nr. 129/2019 entitățileprevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, respectiv:

a)     “instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b)     instituţiilefinanciare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiarepersoane juridice străine;

c)      administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensiiprivate pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

d)     furnizoriide servicii de jocuri de noroc;

e)     auditorii,experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f)        notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercităprofesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmireasau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea orivânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fonduluide comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau aaltor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă debani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturibancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului desubscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrăriiunei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel desocietăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altorstructuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentruclienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuriimobile;

g)     furnizoriide servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e)şi f) 

h)     agenţii imobiliari;

i)        alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii înnumerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro,indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

    (2) Fără a aduceatingere dispoziţiilor alin. (1), agenţii şi distribuitorii instituţiiloremitente de monedă electronică şi instituţiilor de plată, inclusiv cei aiinstituţiilor din alte state membre care prestează servicii pe teritoriulRomâniei ori punctul central de contact, după caz, respectă obligaţiile legaleîn materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţăriiterorismului.

 

    (3) În aplicareaalin. (2), instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de platăle impun contractual agenţilor şi distribuitorilor prin care prestează serviciipe teritoriul României conformarea la prevederile din prezenta lege şi dinreglementările emise în aplicarea acesteia şi stabilesc mecanismele deconformare”.  

Printre cele maiimportante obligații instituite de noul act normativ, se numără:


1. Obligatia desemnarii persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legiinr. 129/2019
Conform art. 23 entitatile raportoare au obligația de a desemna una sau maimulte astfel de persoane, cu precizarea naturii si limitelorresponsabilitatilor încredintate, ale caror nume vor fi comunicate OficiuluiNațional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. 

Sunt exceptate dela desemnare si comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitateraportoare, precum si entitatile raportoare prevazute la art. 5 lit. i). 

Persoanele prevăzute la art. 5 lit. i) au obligațiile legale (de raportare numerar, deidentificare a clientelei, de intocmire norme și politic interne etc) cuprivire la respectivele operațiuni, fără a desemna o persoană.

Persoanele care nu se regasesc în lista exhaustiva de la art. 5 din lege nu au nicio obligațiereferitor la acest domeniu.

Neîndeplinirea obligației de desemnare atrage o amenda de la 25.000 lei la 150.000 lei pentrupersoanele fizice, in timp ce pentru persoanele juridice, amenzii de mai sus ise adauga 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata,anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare acontraventiei.

Desemnarea unei persoane în relația cu Oficiul, obligațieprevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, se realizează exclusiv în format electronic,prin accesarea site-ului instituției - rubrica Desemnarepersoană și raportare on-line” - subrubrica ”Desemnare persoană și raportare on-line” și parcurgerea etapelor învederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

Pentru entitățile raportoare care au desemnat una sau mai multe persoane în relația cuOficiul înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 sau nu mai au dovadatransmiterii documentului privind desemnarea persoanei, se recomandăretransmiterea informațiilor în temeiul Legii nr. 129/2019, exclusiv în formatelectronic, prin parcurgerea etapelorîn vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date(SETD).      

Obligația prevăzută la art.23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cuOficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectivaobligație.

 

2. Declararea beneficiarului real al persoanelor juridice

Societățile supuse obligației de înregistrare la Registrul Comertuluitrebuie să depună o declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul realal persoanei juridice. Declaratia se depune in 15 zile de la aprobareasituatiilor financiare anuale sau in 15 zile de la aparitia oricarei modificari privind datele de identificare ale beneficiarului real.

 

Primul termen pentru depunerea acesteideclaratii este 21 iulie 2020, iar sanctiunea pentru nerespectateaobligatiei poate ajunge la 10.000 lei si dizolvarea societatii.


3. Obligația de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere aSpalarii Banilor

 

·        Obligatiade raportare a tranzactiilor suspecte (art. 6);

·        Obligația de raportare a unor tranzacții care nu prezintă indicatori desuspiciune (art. 7), respectiv :

-         raportarea tranzacţiilor cu sume înnumerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul înlei a 10.000 euro;

-         raportarea transferurilor externe în şidin conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintăechivalentul în lei a 15.000 euro, realizată exclusiv de către instituţiile decredit şi instituţiile financiare definite conformlegii;

-         raportarea transferurilor de fonduri acăror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, realizatăexclusiv de către entitățile prin intermediul cărora se realizează activitateade remitere de bani.  

Raportarea tranzacțiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimăreprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, nu exclude și raportarea acestoraca tranzacții suspecte, dacă există indicatori de suspiciune, conform art. 6din lege. 

Raportarea către Oficiu atranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimăreprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, efectuate de către cliențiientităţilor menționate la art. 5alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, revine clienților înșiși și nuexpertului contabil, contabilului autorizat, care îi acordă consultanțăcontabilă, fiscală, financiară sau de afaceri.

În situația în care, dinverificările realizate cu privire la activitățile clienților proprii, rezultă indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, entităţilemenționate la art. 5 alin.(1) lit. e)din Legea nr. 129/2019 au obligația transmiterii unui raport detranzacții suspecte.

 

4. Obligația de stabilire apoliticilor, normelor interne, mecanismelor de control intern și a procedurilorde administrare a riscurilor de spălare a banilor

 

-         Obligații decurgand din procedura raportarii (art. 8-9);

-         Obligația de a aplica masurile de cunoastere a clientelei 

-         Obligații decurgand din utilizarea unor terte parti (art. 18);

-         Obligația de a tine evidenta documentata a masurilor luate in vedereaidentificarii beneficiarilor reali (19);

-         Obligația pastrarii documentelor care atesta aplicarea procedurilor decunoastere a clientelei (art. 21);

-         Obligația identificarii si evaluarii riscurilor (art. 25);

-         Obligația de a comunica Oficiului datele si informatiile necesareindeplinirii atributiilor prevazute de lege (art. 26).

 

Concret,trebuie elaborate și puse efectiv în aplicare, de către toate entitătileraportoare prevăzute la art. 5 lit. e), măsuri:

 

         în materie de cunoastere a clientelei;

         în materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturordocumentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare prompta adatelor la solicitarea autoritatilor competente;

         în materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor,managementul de conformitate si comunicare;

         în materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul deaplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostilesau discriminatorii;

         de instruire si evaluare periodica a angajatilor.

Conform Legii nr. 656/2002 obligația de întocmire a politicilor șinormelor în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțăriiterorismului revenea organismului de autoreglementare (art 20 alin. 2).  În prezent toate entitățile raportoare de laart. 5 lit. e) au obligația de a întocmi aceste norme personal, indiferent dacăau sau nu personalitate juridică (art 24 din Legea nr. 129/2019). 

Conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, CECCAR va elaborareglementări sectoriale în vederea aplicării legii, iar obligația de întocmirede norme și politici interne, mecanisme de control intern și proceduri deadministrare a riscurilor de spălare a banilor revine fiecărei entitățiraportoare menționată la art. 5 lit. e) din lege, acestea fiind întocmite înfuncție de natura și volumul activității desfășurate de fiecare.

 

C.E.C.C.A.R.

 

 

CECCAR vă prezintă noutățile fiscale la început de an

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine însprijinul membrilor, în vederea îmbunătățirii serviciilor profesionale pe care experții contabili și contabilii autorizați le oferă clienților, prin organizarea unor cursuride pregătire teoretică și practică privind un subiect de mare actualitate: tratamentulcorect al TVA privind operațiunile intracomunitare de livrări de bunuri.

Potrivit reglementărilor în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie 2020, intră învigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVAși Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1.912 al Consiliului demodificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ceprivește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare.

Având învedere prevederile legislative amintite, cursul intitulat Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1ianuarie 2020 va aborda aspecte referitoare la:

·        Tratamentul TVA intracomunitar privind:

       Noilecondiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare;

       Justificareatransportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentrulivrările intracomunitare de bunuri;

       Stocuritransmise la dispoziția unui client;

       Livrărisuccesive de bunuri;

       Transferuriși non-transferuri;

·        Locul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii.Reguli generale și reguli particulare. Prestări de servicii pe caleelectronică;

·        Alte noutăți în materie de TVA.

Deasemenea, aflându-ne la începutul unui nou an fiscal, cu prilejul acestui cursvor fi abordate și alte noutăți legislative în acest domeniu,atât de utile profesioniștilor contabili.

Cursurilesunt interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membriiCECCAR care au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.

La filialaCECCAR Sibiu, cursul va avea loc în data de 30 ianuarie, ora 16,00.

 

CECCAR Filiala Sibiu


  Sărbătorifericite! La mulți ani!


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ACTIVITATE C.E.C.C.A.R. Filiala Sibiu

 

Dragi colegi,

 

Vă informăm faptul că, în perioada  23 decembrie 2019 - 3 ianuarie 2020 Filiala Sibiu este închisă.

Sărbători Fericite!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rezultate finale examen aptitudini sesiunea 9 - 16 noiembrie 2019

                Vă rugăm să regăsiți cataloagele finale din cadrul examenului de aptitudini în link-ul: 

http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

 

 

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/11/Catalog-final-Ex-apt-noi-2019-pt-site.pdf


 CECCAR Filiala SibiuRezultate contestații examen aptitudini sesiunea 9 - 16 noiembrie 2019

                Vă rugăm să regăsiți cataloagele rezultatelor contestatiilor la proba scrisa din data de 9 noiembrie 2019, din cadrul examenului de aptitudini în link-ul: 

http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

 

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/11/Rezultate-contestatii-Ex-apt-proba-09.11.2019-pt-site.pdf

 

CECCAR Filiala SibiuHTML Source EditorWord wrap

Rezultate examen aptitudini sesiunea 9 - 16 noiembrie 2019

                Vă rugăm să regăsiți cataloagele probei scrise dindata de 9 noiembrie 2019, din cadrul examenului de aptitudini în link-ul: http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

            http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/11/Rezultate-Ex-apt-proba-09.11.2019-pt-site.pdf

Candidaţiideclaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 13 noiembrie 2019, ora 10.00 – 14 noiembrie 2019, ora 10.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovati, pe adresa de email  Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

 

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

 


 

 

RezultateleExamenului de acces: grad de promovare de peste 50%

 

Dacă în urmă cupuțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținereacalității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venitcelor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute șile urăm mult succes în anii de stagiu!

Candidaţiideclaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24ore de la data afişării rezultatelor, prin e-mail, la adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. .

În urma promovăriiexamenului susținut în zilele de 5 și 6 octombrie, aceștia vor urma un stagiude trei ani, pe parcursul căruia vor beneficia de pregătire profesională(teoretică și practică) care să le ofere premisele obținerii calificărilorprofesionale de expert contabil și de contabil autorizat.

Susținereaeducației de calitate este una dintre prioritățile Corpului ExperțilorContabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), iar rezultatele utilizăriide către candidați a Ghiduluipentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținereacalității de expert contabil și de contabil autorizat șia participării la cursurile de pregătire nu au întârziat să apară. Acesteinstrumente utile au contribuit la o mai bună pregătire a candidaților, numărulcelor care au promovat Examenul de acces din luna octombrie a.c. dublându-secomparativ cu anul trecut.

Și pentru căapreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din lunaoctombrie și dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională afiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul,oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare aExamenului de acces în perioada 7-8 decembrie 2019.  De asemenea, candidații care nu au promovat examenulîn sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare,astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil; 350 de lei pentrucategoria contabil autorizat. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 europentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentruceilalți candidați.

Și pentruaceastă sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursurigratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prinintermediul platformei online.

Mai multeinformații despre accesul la profesie puteți citi pe site-ul CECCAR.

 

 

 
Rezultate examen de admitere la stagiu, sesiunea 5-6 octombrie 2019 le puteți regăsi aici:

- pentru categoria de expert contabil: http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-Examen-acces-oct-2019-EXPERT-CONTABIL.pdf

- pentru categoria contabil autorizat: http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-Examen-acces-oct-2019-CONTABIL-AUTORIZAT.pdf

- pentru expert contabil cu master: http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-Examen-acces-oct-2019-EXPERT-CONTABIL-MASTER.pdf

 

CECCAR

 

Dragi colegi,

Vă aducem la cunoștință Metodologia pentru evidența Avizului deprincipiu conform prevederilor art.9 și art.11 din OG nr.65/1994 republicată,cu modificările și completările ulterioare:

Art.1  În conformitate cu prevederile art.9 din OG65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățilede expertiză contabilă/contabilitate trebuie să îndeplinească următoarele:

a)     Societatea să aibă ca obiect de activitateprincipal exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat (cod CAEN6920), iar activitățile secundare să fie conforme cu prevederile prezenteiordonanțe și reglementările CECCAR-ului (regăsiți aici codurile CAEN agreate deCECCAR );

b)     Majoritatea acțiunilor sau a părților sociale săfie deținută de experți contabili/contabili autorizați (51% acțiuni deținute demembru CECCAR, care denotă categoria societății: expertizăcontabilă/contabilitate);

c)      Structura de administrare a societății, conformLegii societăților nr.31/1990, să fie aleasă în majoritate dintre acționariisau asociații experți contabili/contabili autorizați;

d)     Acțiunile să fie nominative și orice asociat nousau acționar să fie admis de adunarea generală/decizia asociatului unic;

e)     Modul de distribuire a beneficiilor și desuportare a piederilor să se facă potrivit ponderilor acțiunilor sau a părțilorsociale deținute de a acționari sau asociați.

(...)

Art.3 În vederea înregistrăriisocietății de expertiză contabilă/contabilitate la Oficiul RegistruluiComerțului sau pentru orice modificare a condițiilor prevăzute la art.1, structurade admistrare a societății, prin administrator/acționarul/asociatul expertcontabuil/contabil autorizat pentru societățile de expertizăcontabilă/contabilitate, desemnat prin împuternicire semnată de toțiacționarii/asociații ca reprezentant al societății, solicită avizul deprincipiu al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați dinRomânia.

În acest sens, dacă împuternicitulsolicită avizul de principiu în vederea înscrierii societății în TabloulCorpului, trebuie să depună la filială actul constitutiv (conform art.1), iardacă se solicită modificare în actul constitutiv, acesta trebuie să se prezintecu: actul constitutiv inițial, act constitutiv actualizat, hotărârea AGA (încazul în care sunt mai mulți asociați/acționari), copii carnet membru, copieCI.

Pentru emiterea avizului de principiu,filiala are obligativitatea de a elabora Raportul de verificare în maxim 3 zile,prin care propune acordarea Avizului de principiu societății. În cadrul acesteiverificări, filiala analizează îndeplinirea tuturor condițiilor enumerate maisus, precum statutului membriilor CECCAR din cadrul societății, să fie cu viza deexercitare a profesiei la zi.

În  cazul neutilizării Avizului de principiu,respectiv dacă în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii, nu s-a solicitat înregistrarea societății laOficilul Registrul Comerțului și în termen de 45 de zile de la data emiterii nus-a solicitat autorizarea societății la CECCAR, administratorul, asociațiiexperti contabili, contabili autorizati societății, în termen de 60 de zile dela data emiterii trebuie să predea originalul la filiala CECCAR  care l-a eliberat.

Vă menționamfaptul că aveți la dispozitie 45 de zile pentru a efectua demersurile învederea înscrierii societății în Tabloul Corpului, în caz contrar, conform HOT.nr.19/506din 02.02.2019, emisă de Consiliul Superior al CECCAR, va trebui săachitați  suplimentar o penalitate,astfel:

 

             -pentru societățiile care solicităautorizarea societății la CECCAR  înperioada cuprinsă între data la care se împlinește termenul de 45 zile  prevăzut de art.9 din  Metodologia pentru evidența Avizului deprincipiu conform prevederilor art.9 si art.11 din OG.65/1994 republicată, cumodificările și completările ulterioare și 1 an de la trecerea acestui termen, 800lei.

             - pentru societățiile caresolicită autorizarea societății la CECCAR în perioada cuprinsă  între 1 ande la trecerea termenului de 45 zile prevăzute de art.9 din Metodologia pentru evidențaAvizului de principiu conform prevederilor art.9 si art.11 din OG.65/1994republicată, cu modificările și completările ulterioare și 2 ani de la trecereaacestui termen, 1600 lei.

             - pentru societățiile care solicităautorizarea societății la CECCAR după o perioadă ce depășește 2 ani de la împlinirea termenului de 45 zile prevăzutede art.9 din Metodologia pentru evidența Avizului de principiu conformprevederilor art.9 si art.11 din OG.65/1994 republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, 2400 lei.

 

Având în vedere prevederile prezentate mai sus, pe lângă cerințeleimpuse de OG 65/1994, art.9, pentru a evita respingerea solicitării dvs, vărecomandăm să se regăsească în Actul constitutiv, textual, următoarele:

a)      În situația în care sunt mai mulțiadministratori:

-         În cazulsocietăților de expertiză contabilă: „Deciziile se iau conform structurii deadministrare a societății, iar în caz de egalitate de voturi, votul expertuluicontabil este decisiv”;

-         În cazul societățilorde contabilitate: „Deciziile se iau conform structurii de administrare asocietății, iar în caz de egalitate de voturi, votul contabilului autorizat estedecisiv”;

b)      „Acțiunile/părțile sociale sunt nominative,iar orice asociat nou sau acționar va fi admis de adunarea generală/deciziaasociatului unic”;

c)       „Modul de distribuire a beneficiilor și desuportare a piederilor se va efectua potrivit ponderilor acțiunilor sau apărților sociale deținute de a acționari sau asociați”.

 

 

CECCAR Sibiu

 

 

 

 

 

 

 

 Stimați colegi,

Aducem în atenția membrilor care nu auefectuat orele de pregătire profesională necesare pentru obținerea vizei de exercitarea profesiei în anul 2020, precum și tuturor persoanelor interesate, calendarulcursurilor ce se vor organiza în perioada octombrie – noiembrie 2019.

Având în vedere faptul că avemobligativitatea de a efectua 40 de ore (maxim 20 ore fiscalitate si 20 orecontabilitate/discipline/domenii de competente complementare), vă rugăm să menționați în cererea deînscriere  modulul pentru care optați să participați:


  Ø   Modul I:

          1)      Fiscalitate - Noutățilegislative - lector.univ.dr. Delia Catarama – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·                   26 octombrie 2019, în intervalul: 9,00 – 13,00 și 14,00 – 20,00

·                   Sibiu, aula Facultății de Drept Simion Bărnuțiu, str. Calea Dumbrăvii,nr.34

 

             2)      Expertiză contabilă -lector ec.Dorina Devolescu – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·                   13 – 14.11.2019, începând cu ora 16.00

·                   Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

  Ø  Modul II:

       1)      Contabilitatefinanciară – lector prof.univ.dr.Corina Bâtcă-Dumitru – echivalentul a 20 orePNDPC

Perioada, locatia:

·                   15 – 16 noiembrie 2019, (15.11 - începând cu ora 16.00; 16.11 – începândcu ora 8,00)

·                   Sibiu, aula Facultății de Drept Simion Bărnuțiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.34

 

           2)      Fiscalitate - Noutățilegislative -  lector conf.univ.dr.AdrianaPopa – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·                   20 – 21.11.2019, (20.11 - începând cu ora 16.00; 21.11 – începând cuora 9,00)

·                   Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

  Ø  Modul III: 

       1)      Dreptul muncii –lector.univ.dr.Monica Gheorghe – echivalentul a 10 ore PNDPC

Perioada, locatia:

           ·                   26 noiembrie 2019, începând cu ora 16.00

           ·                   Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

         2)      Regulamentul GDPRprivind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cucaracter personal și libera circulație a acestor date - lector specialistanaliza informației și securitate fizică dl Pavel Halmagean - echivalentul a 10ore PNDPC

Perioada, locatia:

           ·                   27 noiembrie 2019, începând cu ora 16.00

            ·                   Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

         3)      Fiscalitate - Noutățilegislative – lector univ.dr. Radu Ciobanu – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

                ·                   29 – 30.11.2019, (29.11 - începând cu ora 16.00; 30.11 – începând cuora 9,00)

                ·                  Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs„Ion Evian”

 

Privind efectuarea pregătirii profesionale, vă comunicăm următoarele:

-      potrivit Metodologiei de acordare avizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificărileaprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3lit.g)"Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experțiicontabili și contabili autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativurmătoarele condiții: (...) g) parcurgerea programului de formare profesionalăcontinuă organizat de CECCAR, conform PNDPC."

-         potrivit art.1 pct.A.1 din Sistemul decotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate deplenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, "în baza cotizațieianuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferentcotizației, de cursurile de formare profesională continuă."

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formareprofesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu maibeneficiază de gratuitate.

Începând cu 01.01.2020, orele de curs restante aferente vizelor de exercitare a profesiei aferente anilor anteriori, se vor plăti, în conformitate cu tarifele ce urmează a fistabilite de Consiliul Superior.

  

CECCAR Filiala Sibiu


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimați colegi,

Vă comunicăm că, potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3 lit.g)"Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabili autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (...) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC."

De asemenea, potrivit art.1 pct.A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, "în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă."

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

CECCAR

 

 

Stimați colegi,

Vă informăm că în perioada 16 septembrie - 7 octombrie 2019, dna Dorina Devolescu, auditor de calitate din cadrul filialei Sibiu este în concediu de odihnă.

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cursuri de pregătire gratuite pentru susținereaexamenului de acces la stagiu,

sesiunea 5-6 octombrie 2019

 

       Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acces la stagiu, CECCARorganizează, la București, în perioada 14-19 septembrie a.c., cursuri gratuitede pregătire în vederea susținerii examenului de acces la stagiu – sesiunea 5-6octombrie 2019.

       În cele 6 zile, lectori abilitați îi vor ajuta pe candidații la examenul deacces să se familiarizeze cu tematica pentru examen, oferindu-le o viziune deansamblu asupra acesteia și asupra modului de pregătire în vederea promovăriiexamenului.

       Cursurile vor oferi informații necesare în vederea asimilării cunoștințelorcerute pentru accesul la profesie, CECCAR sprijinind astfel aspiranții laprofesiile de expert contabil și de contabil autorizat pentru pregătirea învederea susținerii examenului.

       Ulterior, prin intermediul platformei online, candidații care s-au înscrispentru susținerea examenului de acces din întreaga țară vor putea parcurgecursurile de pregătire (conturile pentru accesul la platforma online vorgenerate cu sprijinul Directiei Informatica, in baza adreselor de mail alecandidatilor). Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului,precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise de CECCAR suntpași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare.

       Filiala va transmite informări cu privire la datele de la care vor fidisponibile aceste cursuri online.

      Vareamintim ca primirea dosarelor si inscrierea candidatilor la examenul de accesse va face pana la data de 13 septembrie 2019.

CECCAR

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele reexaminarii probei teoretice din iulie 2019 le puteti regasii la filiala incepand cu ora 12.00, astazi 06.08.2019.  Contestatiile se vor primi la centrul de stagiu pana maine, 07.08.2019, ora 12,00.  

 

  

 

 

        

OFERTA DESTINATA EXCLUSIV MEMBRIILOR CECCAR  

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Invitație

Ziua Națională a Contabilului Român – 12 iulie 2019

 

La 98 de ani de la înființareaorganismului profesional care reprezintă și gestionează profesia contabilă înțara noastră – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați dinRomânia (CECCAR), îmi revine onoarea de a vă invita să petrecem împreună ceade-a XV-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român, eveniment ce va avea locîn data de 12 iulie a.c., începândcu ora 14,00, la restaurantul Select, sos. Alba Iulia, nr. 49, Sibiu.

2019 este al cincisprezecelea an încare sărbătorim profesia contabilă din România, aducând în atenție importanțaacesteia pentru mediul economic, pentru societate. Secțiunea profesională aevenimentului se va desfășura sub tema Reglementarea: mit și adevăr. Externalizareaserviciilor financiar-contabile – argumente pro și contra, urmată de momentulfestiv, care va întregi atmosfera unui eveniment ce ne oferă prilejulsocializării într-un cadru special.

Ni se vor alătura, cu această ocazie, reprezentanți ai mediului deafaceri, ai instituțiilor și ai autorităților de reglementare, precum și alțiparteneri de dialog ai CECCAR.

Dat fiind caracterul festiv al evenimentului, acesta va fi momentuloportun pentru decernarea premiilor Topului local al membrilor CECCAR, ocaziecu care vor fi premiați aceia dintre dumneavoastră care au obținut rezultateremarcabile în activitatea desfășurată anul trecut.

Așteptăm confirmarea participării dumneavoastră prin completareaformularului de înregistrare accesand link-ul: 

https://docs.google.com/forms/d/1dyEdgrzjn1RPxUNw-Oz5AnMtPXcNl4wU8oXiVQZ06us/viewform?edit_requested=true (va rugam sa mentionati filiala), termenul-limită fiind 8 iulie a.c. Ca de fiecaredată, vă reamintim că înregistrarea la evenimente este posibilă în limitalocurilor disponibile.

În cazul în care doriți să anulați confirmarea, este foarte important săne anunțați cu minimum trei zile înainte de eveniment – la adresa de e-mail Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. –  pentru a putea oferi șansa altor colegi de alua parte la eveniment.

 

Cu stimă,

Președintele Consiliului filialei,

ec.Milica Bardașu

Pregătire profesională Iulie 2019

Dragi colegi,

Aducem în atențiamembrilor care nu au efectuat orele de pregătire profesională necesare pentruobținerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, precum și a tuturorpersoanelor interesate, programul pregătirii profesionale ce se vaorganiza în luna iulie, la sediul filialei Sibiu:

 

Ø       Regulamentul GDPR privind protecția persoanelorfizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberacirculație a acestor date - echivalentul a 10 ore PNDPC

-         lector:specialist analiza informației și securitate fizică dl Pavel Halmagean

-         data: 05.07.2019,începând cu orele 15.00;

 

Ø      Dreptul muncii – echivalentul a 10 ore PNDPC

-            lector: lector.univ.dr.Monica Gheorghe

-           data: 04.07.2019, începând cu orele 16.00.

 

Vă informăm că, înscrierea la cursuri se va face princompletarea și retransmiterea cererii de înscriere.

Pentru a putea organizacursurile, este necesar un număr de minim 90 de participanți.


CECCAR Filiala Sibiu

 

 

Stimați colegi,

Vă rugăm să regăsiți aici  Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei și aici  Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, formă actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019.

 

CECCAR Filiala Sibiu


Conform Hotărârii nr.19/519 din 27.05.2019 a Consiliulu superior al CECCAR s-a luat act de situația prin care amprentele parafelor aferente anului 2019 nu pot fi eliberate în timp util pentru toți membrii CECCAR cu drept de exercitare a profesiei pentru anul în curs, și s-a aprobat prelungirea valabilității amprentelor parafelor anului 2018, exclusiv pentru membrii CECCAR care nu au primit amprentele parafelor aferente anului 2019, până la eliberarea acestora de către CECCAR.


CECCAR       


Pregătire profesională Iunie 2019

Dragi colegi,

Aducem în atenția membrilorcare nu au efectuat orele de pregătire profesională necesare pentru obținereavizei de exercitare a profesiei în anul 2019, precum și tuturor persoanelorinteresate, programul cursului de Fiscalitate, ce se va organiza în luna iunie:

 

o         Fiscalitate – conf.univ.dr. Adriana Popa–echivalentul a 20 ore PNDPC

   Locația: sala "Ion Evian", sediul filialei Sibiu, Sibiu

   Perioada: - 05.06.2019, începând cu orele 16,00;

                    - 06.06 începând cu orele9,00.

  

Va informăm că înscrierea lacursuri se va face prin completarea și retransmiterea cererii de inscriere.

Pentru a putea organiza cursurile, este necesarun număr minim 90 de participanți.

 

 
CECCAR Filiala Sibiu

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimati stagiari, 

 

Puteti accesa rezultatele contestatiilor examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 13 aprilie 2019 in linkul urmator: http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

CECCAR

 

  

Stimati stagiari, 

 

Puteti accesa cataloagele si baremurile examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 13 aprilie 2019 in linkul urmator: http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444.

CECCAR

 


Dragi colegi,

 

Vă invităm în data de 18 aprilie 2019, ora 11, la o întâlnireprofesională cu reprezentanții AJFP Sibiu - Biroul Asistență pentru Contribuabili, care va avea loc la sediulAJFP  Sibiu  - Calea Dumbrăvii  nr.17, etaj I, camera 111.

Întâlnirea va avea urmatoarele teme:

·              Promovarea  serviciilor oferite  de  ANAF,

·             Comunicarea  prin mijloace  electronice  de transmitere  la  distanță intre  organul  fiscal cu  persoanele  fizice și persoanele  juridice,

·        Modul decompletare și  de  transmitere a formularului  Declarație unică privind impozitul pe venit șicontribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru  anul 2019,

·            Noutați  legislative.

 

 

ConducereaCECCAR – Filiala Sibiu

 Dragi colegi,

Vă informăm faptul că, Revista CECCAR și Suplimentullegislativ în format PDF se găsesc pe forumul membrilor de pe site-ul CECCAR .

Aici au accesgratuit toți membrii activi, aceștia putându-se loga prin creerea unui cont peadresa https://evidnou.ceccaro.ro/forum/, în acest scop fiindnecesare:   

 

  •          Numele

  •          Numărul carnetului de membru

  •        O adresa de e-mail

 

 

 

 

 

 

ConducereaCECCAR

 

 


Pregatire profesionala Aprilie 2019

Dragi colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orelede pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare aprofesiei în anul 2019, precum si tuturor persoanelor interesate,programul  cursului de Fiscalitate, ce se va organiza in luna aprilie:

 

o         Fiscalitate - lector ec.Raymonda Hagiu– echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        19 - 20.04.2019: 19.04incepand cu orele 16,00; 20.04 incepand cu orele 9,00;

·        Sibiu, sediul filialei Sibiu,sala de curs „Ion Evian”

  

Va informam ca inscrierea la cursuri se va face prin completarea siretransmiterea cererii de inscriere .

Pentru a putea organiza cursurile, este necesar un numar minim 90 departicipanti.

 

 
 
CECCAR Filiala Sibiu

 

 Acordarea facilităților financiare pentruanul 2019

 

Stimați colegi,

                       

Văinformăm că prin Hotărârea  nr 19/516 din14.03.2019 a Consiliului Superior al CECCAR s-a aprobat acordarea în continuarea  facilităților financiare prevăzute desistemul de cotizații pentru toți membrii care au achitat integral cotizațiaaferentă anului 2019 până la 28 februarie 2019, dar nu au reușit să depunăraportul de activitate pe platforma online a CECCAR .

Sibiu03-04-2019

 

 

            ConducereaFilialei

 

 

 

Stimati colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, precum si tuturor persoanelor interesate, programul  cursului de Fiscalitate, ce se va organiza in luna aprilie:

 

  • Fiscalitate - lector ec.Raymonda Hagiu– echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

  • 19 - 20.04.2019: 19.04 incepand cu orele 16,00; 20.04 incepand cu orele 9,00;
  • Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

  

 
Va informam ca inscrierea la cursuri se va face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere.

Pentru a putea organiza cursurile, este necesar un numar minim 90 de participanti.

 
 
 
CECCAR Filiala Sibiu

 

Pregatire profesionala 

 

Prelungire perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018

 

                Conform Hotărârii nr. 19/85/30.03.2019, din cadrul Conferintei Naționale care a avut loc la Brașov, vă informăm că s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferentă anului 2018 până la data de 30 aprilie 2019.

 

Conducerea CECCAR 

Au început înscrierile pentru Examenul de acces la profesie

 

Îți dorești să obții o titulaturăcu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizăriprofesionale și câștiguri financiare competitive?

O carieră dinamică, plină deoportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități teașteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poateoferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentruînceput, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Calificările de expert contabil șide contabil autorizat vă oferă șansa de a desfășura activitatea atât ca liberprofesionist, cât și ca antreprenor, prin înființarea de societăți de contabilitateși de expertiză contabilă. Profesionistul contabil este singurul profesionistautorizat în măsură să ofere servicii integrate în domeniile financiar-contabilși de conformare fiscală.

În zilele de 5 și 6 octombrie 2019 Corpul Experților Contabili și ContabililorAutorizați din România – singurul organism profesional care oferă șansaobținerii calificărilor de expert contabil și contabil autorizat – organizează Examenul de acces la stagiu.

Persoanele interesate pot depunedosarele pentru înscrierea la examen la filiala CECCAR dinraza domiciliului – CECCAR are sedii în toate cele 42 de județe, astfel că vărugăm să vă adresați celei mai apropiate filiale pentru a primi toateinformațiile cu privire la modalitățile de a deveni expert contabil saucontabil autorizat.

Dosarul va conține:

 

Expert contabil:

·         Cerere tip;

·        Certificatmedical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină(acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·        Curriculum vitae;

·        Copie legalizată a actului de studii, din caresă rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă delicență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;

·        Certificatde cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de175 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

Contabilautorizat:

·         Cerere tip;

 

·         Certificat medicaldin care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acestatrebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·        Curriculum vitae;

·        Copie legalizată a actului de studii, din caresă rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat,recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;

·        Certificatde cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de125 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

 

În cazul depunerii dosarelor cu mai mult de 6 luni înaintede susținerea examenului, vă rugăm să aveți în vedere să prezentați în termencertificatul medical și certificatul de cazier judiciar, astfel încât acesteasă fie valabile la data examenului.

 

Mai multe informații puteți afla de pe site-ul CECCAR.

 

 

 

 

 

 

 

  Informații importante cu privire la înscrierea la sesiuneaaprilie 2019

a Examenului de aptitudini

 

Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) aexamenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentatla cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului deaptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei de înscriere.Taxa de înscriere pentru categoria expert contabil este redusă la nivelul de500 de lei, iar pentru categoria contabil autorizat – 350 de lei.

 

Candidații din categoria de mai sus vor actualiza dosarulde înscriere cu următoarele documente:

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresatăpreședintelui filialei Corpului;

·        copie a actului de identitate (BI/CI);

·        certificat de cazier judiciar valabil la dataexamenului;

·        adeverință medicală valabilă la dataexamenului;

·        două fotografii tip BI/CI;

·         dovada achitării taxei de înscriere la examen.

 

Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenuluiîn aprilie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până înprezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:

·         certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia deexaminare pentru accesul la profesie;

·        certificatul de stagiu;

·        copie a diplomei de studii economicesuperioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de MinisterulEducației Naționale;

·        cerere pentru înscriere la examenul deaptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

·        copie a actului de identitate (BI/CI);

·        certificat de cazier judiciar;

·        adeverință medicală;

·        două fotografii tip BI/CI;

·        dovada achitării taxei de înscriere la examen– 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloareaîn lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu acandidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 29martie 2019.

Vom reveni cu informații privind centrele de examen dupăfinalizarea înscrierii candidaților.

CECCAR


 

CECCAR recomandă includerea unor clauzespeciale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contracteleîncheiate de membri

 

În calitate de organismprofesional care gestionează profesia contabilă în România, Corpul ExperțilorContabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinulmembrilor săi cu recomandarea includerii unor clauze speciale cu privire laprelucrarea datelor cu caracter personal încheiate de aceștia cu clienții lor,astfel încât acordurile încheiate să se alinieze la cadrul legal prevăzut de Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelorfizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privindlibera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), precumși de Legea nr. 190 din 18 iulie 2018privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului menționat.

Așadar, având în vedere importanțareglementărilor mai sus menționate și pentru a evita eventuale riscuri la carear putea fi expuși, CECCAR le recomandă profesioniștilor contabili ca toatecontractele pe care le încheie cu clienții să cuprindă și următoarele clauze:

1.1 Părțile trebuie să respectenormele și obligațiile impuse de legislația specială în vigoare privindprotecția datelor cu caracter personal și înțeleg că normele europene dinRegulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ceprivește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulațiea acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) precum și normeleinterne incidente, se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situatîn Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracterpersonal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care lefurnizează servicii.

1.2 În înțelesul prevederilorRGPD, Beneficiarul (serviciilor contabile) are calitatea de Operator de datepersonale, iar Prestatorul (expertul contabil/contabilul autorizat) estePersoana împuternicită de operator (sau Împuternicit), care prelucrează date cucaracter personal în numele operatorului, în conformitate cu art. 28 șiurmătoarele din Regulament.

1.3 Împuternicitul acționeazănumai în baza instrucțiunilor primite de la Operator și va prelucra datele cucaracter personal ale persoanelor vizate exclusiv în scopul executăriiobligațiilor asumate prin contract.

1.4 Operatorul este, în temeiulart. 24 din RGPD, responsabil pentru conformitatea cu cerințele Regulamentului679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrareadatelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și deabrogare a Directivei 95/46/CE, având obligația legală de a pune în aplicaremăsuri tehnice și organizatorice și politici adecvate pentru ca cerințele RGPDsă fie respectate și drepturile persoanelor vizate să fie protejate.

1.5 Nicio prevedere din acestcontract nu degrevează părțile de responsabilitățile și obligațiile lor directeîn materia conformității cu RGPD și a altor norme specifice în materiaprotecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cucaracter personal.

1.6 Clauzele de mai sus se referăstrict la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectivla măsurile tehnice și organizatorice privind securitatea prelucrării acestordate și nu aduc atingere independenței prestatorului în ceea ce priveșterespectarea și executarea serviciilor conform normelor legale și/sauprofesionale, la termenele stipulate în acestea. 

 

 

 

CECCAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prelungire perioadade valabilitate a vizei aferente anului 2018

 

                ConformHotărârii nr. 19/511 din 28 februarie 2019 a Consiliului superior al CECCAR, publicată în MO nr.195  din 12 martie 2019, vă informăm că s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferentă anului 2018până la data de 31 martie 2019, exclusiv pentru membrii care au depusrapoartele de activitate anuale, aferente anului 2018, și au îndeplinitintegral obligațiile față de Corpul Expertilor Contabili și ContabililorAutorizati din Romania.

 

 

Conducerea CECCAR

 

 

 

 

 

 

CONVOCATOR 

ADUNAREAGENERALĂ 2019

                       

 

 

C.E.C.C.A.R.

FILIALA SIBIU

 

I. În ziua de 15 martie 2019 ora 15.00, va avea locîn Municipiul Sibiu la Universitatea „Lucian Blaga” Facultatea de Drept „SimionBărnuțiu”, strada Calea Dumbrăvii nr 34, Adunarea generală a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi dinRomânia cu următoarea ordine de zi:

1.    RaportulConsiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

Realizareaprogramului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor    prevăzute de acte normative sau hotărâriale organelor superioare ale Corpului;

Executiabugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;

Raportulcenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

2.     Raportul Comisiei de disciplină privindactivitatea desfăşurată în anul trecut;

3.    AprobareaProgramului de activitate pe anul in curs;

4.    Aprobareabugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;

5.    Desemnareareprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, acondițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililorautorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoareaAdunare generală în aceeași zi, la ora 15.30, în același loc și cu aceeașiordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilorprezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

 

 

Președinte,

ec. Milica Neaga Bardașu

 

 

 

 

Stimati colegi,

 

Va comunicam ca termenul de depunere on-line a raportelor de activitate pe platforma raport.ceccar.ro, se prelungeste pana la data de 28 februarie 2019, inclusiv.

 

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

Stimați Colegi, membrii GEJ

 

            Conform circularei nr. 1613/21-02-2019 primită de la CECCAR-aparatul central, termenul de depunere a fișei de opțiuni și  obținerea vizei de exercitare a profesiei se prelungește până la data de 25 februarie 2019.

 

Azi,21-02-2019         

Conducerea Filialei,Revenire-Stimati colegi,

 

            In data de 20 februarie 2019 ora 13 va avea loc la sediul CECCAR Sibiu, strada Alba Iulia nr 12, intalnire cu reprezentantii AJFP Sibiu, cu  tema:

-Noutati fiscale:

- „Intocmirea si depunerea Declaratiei Unice „ pentru anul 2019 .

-Aplicare OUG 114/2018 privind modificari aduse Codului Fiscal si CPF

-Aplicare Legea 30/2019 privind modificarile aduse Legii 32/1994 privind sponsorizarea si CF, CPF.

 

Conducerea filialei


 

Stimati Colegi, membrii GEJ

 

            Cei care doriti sa incasati prin societatea comerciala de contabilitate si expertiza  veniturile pentru expertizele judiciare/extrajudiciare  intocmite  puteti sa depuneti/trimiteti  la sediul CECCAR SIBIU pana in data de 20-02-2019 urmatoarea declaratie anexata aici .

Conducerea Filialei,Stimati colegi membrii  in Grupul Expertilor Judiciari,

 

Revenire- pentru cei care  nu au depus raportul aferent anului 2018 si obtinut viza anului 2019

 (Anunt 06-02-2019)- Pentru întocmirea/actualizarea și comunicarea către Ministerul Justiției a „Listelor experților contabili pe specializări” vă rugăm ca până la data de 15 februarie 2019  toți membrii experți contabili judiciari trebuie să depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019.

Nedepunerea fișei de opțiuni și/sau neobținerea vizei până la data menționată se consideră renunțare la calitatea de membru GEJ pentru anul 2019.

 

   Conducerea Filialei Sibiu
Stimati colegi,

 

            In data de 20 februarie 2019 ora 13 va avea loc la sediul CECCAR Sibiu, strada Alba Iulia nr 12, intalnire cu reprezentantiI AJFP Sibiu, cu  tema:

-Noutati fiscale:

- „Intocmirea si depunerea Declaratiei Unice „ pentru anul 2019 .

-Aplicare OUG 114/2018 privind modificari aduse Codului Fiscal si CPF

-Aplicare Legea 30/2019 privind modificarile aduse Legii 32/1994 privind sponsorizarea si CF, CPF.

 

 

Conducerea filialeiStimați colegi,     

 Grupul experților contabili judiciari,

 

            Pentru întocmirea/actualizarea și comunicarea către Ministerul Justiției a „Listelor experților contabili pe specializări” vă rugăm ca până la data de 15 februarie 2019  toți membrii experți contabili judiciari trebuie să depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019.

Nedepunerea fișei de opțiuni și/sau neobținerea vizei până la data menționată se consideră renunțare la calitatea de membru GEJ pentru anul 2019.

 

CECCAR-06-02-2019

 

 

 


Stimati colegi,

 

Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, precum si tuturor persoanelor interesate, programul  cursului de Expertiza contabila, ce se va organiza in luna februarie:

 

Ø  Expertiza contabila - lector ec.Eugen Ghimis – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         16.02.2019, orele 9,00 – 14.00; 15,00 – 20,00; .

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Va reamintim ca mentinerea in GEJ este conditionata de participarea la cursul de Expertiza contabila si totodata de sustinerea si promovarea testului din 2 in 2 ani.

Din acest motiv, convocam toti membrii GEJ sa participe la acest curs.

 

Va reamintim ca structura celor 40 de ore trebuie structurate din: maxim 20 ore fiscalitate si 20 ore contabilitate/discipline/domenii de competente complementare.

 

Va informam ca inscrierea la cursuri se va face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere (o regasiti   aici).

Pentru a putea organiza cursurile, este necesar un numar minim 90 de participanti.

  

 

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

 

 

Stimati colegi

Incepand cu anul 2019 DECLARATIA UNICA pentru persoane fizice se depune la organele fiscale doar in format  electronic prin sistemul SPV pana la date de 15- martie 2019.

                Datorita faptului ca avem solicitari din partea diverselor persoane fizice de recomandare a unor experti contabili/contabili autorizati in vederea intocmirii si depunerii DU va comunicam  ca s-a creat o platforma in care va puteti inregistra  ca prestatori de astfel de servicii.

Pentru inregistrarea in baza de date folositi urmatorul LINK:

https://drive.google.com/open?id=1nz7Y9UeZtVp_MoJ5OfXov9Gm-ZTb4X2LLRJivtD2Yg4

 

 

CECCAR


Rezultate reevaluare semetriala 18 ianuarie 2019

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele reevaluarii semestriale, organizată în data de 18 ianuarie 2019 au fost afişate la avizierul filialei Sibiu.

CECCAR Filiala Sibiu

În atenția membrilor CECCAR: Termen-limită pentru obținerea vizei: 28 februarie 2019. Termen-limită pentru depunerea documentelor: 23 februarie 2019

 

Potrivit Hotărârii nr. 19/491 emise de Consiliul Superior al CECCAR în data de 18 ianuarie 2019, facilitățile financiare acordate membrilor Corpului pentru

plata cotizației valabile în anul 2018 se mențin și pentru anul acesta.

Până la data de 23 februarie a.c. puteți depune online toate documentele necesare obținerii vizei de exercitare a profesiei. Viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută anul trecut este valabilă până la data de 28 februarie 2019.

Documentele se vor depune doar online, pe platforma https://raport.ceccar.ro.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română/curier nu vor fi luate în considerare.

Membrii care au fost autorizați înainte de 2017, inclusiv, și care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018 doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.

Cotizațiile rămân la nivelul stabilit pentru anul anterior și pot fi consultate accesând Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, disponibil pe platforma online.

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccarsibiu, pusă la dispoziție de filiala de care aparțineți. Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

 

Vă mulțumim!


 Viza de exercitare a profesiei 2019


Stimati colegi,

 

Colectivul C.E.C.C.A.R. filiala Sibiu va doreste ca Noul An sa va aduca realizari atat pe plan profesional cat si pe plan personal, multa sanatate si implinirea dorintelor.

 

Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum si sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR, sunt cele care au fost aprobate in cadrul Conferintei Nationale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie 2017 si Hotararii Consiliului Superior nr. 19/441/18 ianuarie 2019.

Materialele aprobate le gasiti publicate pe site-urile filialelor CECCAR, iar in baza prevederilor publicate, va informam ca viza anuala pentru exercitarea profesiei obtinuta in anul anterior este valabila pana la data de 28 februarie a anului în curs.

 

Va informam ca pana la data de 23 februarie 2019 puteti depune on-line toate documentele necesare obtinerii vizei de execitare a profesiei:

 

Modificarea formularului Raport de activitate (postat pe site impreuna cu instructiunile de completare), care se completeaza si transmite utilizand platforma http://www.raport.ceccar.ro/ (logare pe baza userului si parolei primite individual prin email in anul 2018);

 

Raportul de activitate impreuna cu declaratia privind forma de desfasurare a activitatii pentru anul 2018, declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa capacitatea deplina de exercitiu si declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu exista nicio condamnare penala, declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca aveti sau nu incheiata o asigurare de raspundere profesionala, se vor completa obligatoriu de catre toti membrii atat activi cat si inactivi;

 

Membrii care isi desfasoara activitatea prin societate trebuie sa completeze, atat Raportul de activitate pentru societate cat si Raportul de activitate pentru persoana fizica, cu declaratiile mentionate anterior.

 

Membrii care au fost autorizati inainte de anul 2017, inclusiv, si care nu si-au depus raportul de activitate pentru anul 2017, vor putea incarca raportul de activitate pentru anul 2018 doar dupa incarcarea raportului de activitate aferent anului 2017.

Va informam ca rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail, sau prin Posta Romana/curier nu vor fi luate in considerare.

 

In continuare, va prezentam principalele aspecte privind obtinerea vizei anuale de exercitare a profesiei:

1.       Documente necesare pentru acordarea vizei

 

Viza anuala pentru exercitarea profesiei de catre experti contabili / contabili autorizati si societatile de expertiza contabila / contabilitate se acorda pana la data de 28 februarie  daca au fost indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:

Ø  depunerea Raportului de activitate impreuna cu declaratia privind forma de desfasurare a activitatii pentru anul 2019

Ø  declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa capacitatea deplina de exercitiu

Ø  declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu exista nicio condamnare penala;

Ø  declaratie pe propria raspundedere din care sa reiasa ca aveti sau nu incheiata o asigurare de raspundere profesionala;

Ø  copie carte de identitate/buletin de identitate;

Ø  o fotografie tip CI de dimensiunea de 3x4 cm (optional);

Ø  achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;

Ø  parcurgerea programului de formare profesionala continua organizat de C.E.C.C.A.R

Ø  documentele pe baza carora se stabilesc cotizatiile variabile sunt:

§  balantele de verificare, in cazul societatilor,

§  extras din Registrul de incasari si plati, in cazul persoanelor fizice care care exercita profesia individual; totodata acestea au obligatia depunerii declaratiei unice la filiala CECCAR, fizic, prin posta sau mijloace de comunicare on-line, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF

 

 

Documentele se ataseaza Raportului de activitate completat in format electronic, in ordinea precizata in instructiunile de completare.

 

In cazul membrilor inactivi, se va atasa la Raport si adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca se intr-o situatie de incompatibilitate prevazuta prin lege speciala.

 

 

2. Cotizatiile profesionale

 

2.1. Cotizatiile variabile

Se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea desfasurata in baza calitatii, in anul precedent dupa cum urmeaza:

a) pentru persoane fizice -  o cota de 1,2% din sumele incasate;

       b) pentru persoane juridice – o cota de 1,2% din sumele facturate;

 

Membrii Corpului care isi indeplinesc integral obligatia de plata a cotizatiei  pentru anul 2018 pana la data de 28 februarie 2019, inclusiv, vor plati cotizatia variabila  0,75%.

2.2 Cotizatiile fixe

v  Societati

 

COTIZATIE FIXA SOCIETATI EXPERTIZA CONTABILA / CONTABILITATE

COTIZATIE FIXA

COTIZATIE FIXA - achitata dupa 30.09.2019

COTIZATIE FIXA - achitata dupa  01.01.2020

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR PESTE  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR SUB  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

700

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere


 


Persoane fizice

 

CATEGORIA

platita pana la 28.02.2019

platita dupa 28.02.2019

platita dupa 30.09.2019

platita dupa  01.01.2020

experti contabili liberi profesionisti / angajati, cu parafa anuala (cu viza)

700

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R. cu viza si parafa anuala

600

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R., cu viza dar fara parafa anuala

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra C.E.C.C.A.R. fara viza anuala

400

500

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii de onoare

scutit

scutit

x

x

 contabili autorizati liberi profesionisti / angajati cu viza si parafa anuala

570

670

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati adm/asociati societate membra, cu viza si fara parafa anuala

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 contabili autorizati angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra, fara viza anuala

250

350

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei, respectiv: concediu crestere si ingrijire copil si angajati in afara Romaniei (documente justificative)

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii inactivi persoane fizice - depunere adeverinta de incompatribilitate, anual

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere  

 

3. Alte  facilitati

Pentru stimularea dezvoltarii profesionale a tinerilor profesionisti contabili, membrii CECCAR, respectiv persoanele pana la limita varstei de 35  ani se stabilesc, in conditiile platii integrale si in termen a cotizatiei fixe, urmatoarele facilitati:

-  in primii 2 ani de la data inregistrarii in Tabloul Corpului beneficiaza de scutirea de la plata cotizatiei variabile in conditiile in care in aceasta perioada isi exercita profesia:

·         individual si/sau

·         prin societate

o   in care este asociat unic si administrator sau

o   in care toti expertii contabili/contabilii autorizati, asociati/actionari si administratori se incadreaza in prevederile prezentului articol.

Membrii cu handicap grav sau accentuat definit conform Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior incepand cu data inregistrarii cererii.

Membrii aflati in incapacitate temporara de munca, dovedita conform legii, pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive sunt scutiti de la plata cotizatiei proportional cu perioada de incapacitate de munca pentru anul curent, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior, incepand cu data inregistrarii cererii.

 

 4. Plata

       Cotizatiile  pot fi platite in numerar la caseria filialei Corpului, cu cardul pe platforma raport.ceccar.ro sau prin virament bancar  in contul: RO17RNCB0227044180940001deschis la BCR, beneficiar C.E.C.C.A.R Filiala  Sibiu, CUI RO 7426179, iar copia ordinului de plata se depune la filiala.

 

CECCAR SIBIU

 

 

Raport de activitate 2019

 

Va rugam sa regasiti aici  Raportul de activitate 2019 pentru persoana fizica si aici  raportul de activitate 2019 pentru persoana juridica.

 

CECCAR   

 

 

De interes pentru membrii CECCAR/stagiari

 

 

Vă aducem în atenție oportunitatea de angajare în cadrul Societe Generale, pe postul de Analist Contabil Senior (cu franceză). În rolul de Analist Contabil Senior veți fi responsabil de activitatea de contabilitate și raportare din cadrul departamentului pentru entități din țări francofone ale grupului Societe Generale European Business Services.

Candidatul ideal este absolvent al Academiei de Studii Economice (preferabil Finanțe/Contabilitate), are o experiență de minimum trei ani în contabilitate și raportare financiară, deține cunoștințe avansate de limba engleză și medii de limba franceză.

Aflați mai multe informații.(click)

 

Persoanele interesate pot aplica aici: https://careers.societegenerale.com/job-offers/Senior-Accounting-Analyst-with-French-18000Y4M-en


 Pregatire profesionala ianuarie 2019


Stimati colegi,


Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, precum si tuturor persoanelor interesate, calendarul cursurilor ce se vor organiza in luna ianuarie:

 

Ø  Fiscalitate - lector univ.dr. Radu Ciobanu – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         17 – 18.01.2019, (17.01 - incepand cu ora 16.00; 18.01 – incepand cu ora 9,00)

·         Sibiu, aula Facultatii de Drept "Simion Barnutiu”, str. Calea Dumbravii, nr.34

 

Ø  Contabilitate – Aspecte privind inchiderea exercitiului financiar 2018; Noutati legislative, conf.univ.dr.Adriana Popa - echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         28 – 29.01.2019, (28.01 - incepand cu ora 16.00; 29.01 – incepand cu ora 9,00) 

        Sibiu, sala Hera, hotel Ramada, str. Emil Cioran, nr.2.

 

Va reamintim ca structura celor 40 de ore trebuie structurate din: maxim 20 ore fiscalitate si 20 ore contabilitate/discipline/domenii de competente complementare.

 

Va informam ca inscrierea la cursuri se va face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere (o regasiti aici).

Pentru a putea organiza cursurile, este necesar un numar minim 90 de participanti.


CECCAR Filiala Sibiu 


     

 

din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

...
 
Bine ati venit !

CECCAR - Filiala Sibiu
Adresa noastra noua: Sibiu - Soseaua Alba Iulia nr.12

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) - filiala Sibiu, functioneaza intr-un sediu nou, pe soseaua Alba Iulia, nr.12.

Noul sediu dispune de o sala de cursuri de 30 de locuri, o sala de conferinte, la care se adauga o alta sala de cursuri de 100 de locuri.

Sediul nou beneficiaza de circa 10 locuri de parcare proprii.

Va invitam sa vizualizati doua imagini panoramice a salii noastre de cursuri:
    - http://www.ceccarsibiu.ro/conferinte1.html
    - http://www.ceccarsibiu.ro/conferinte2.html

 Image